Säkerhetsbutiken
Till korgen/kassan
0 Produkt(er)
0,00 kr
Meny
Frågor & Svar

Här samlas vanliga frågor och svar gällande våra produkter. Ytterligare information finns i användarmanualer för respektive produkt. Skulle du ändå ha frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 010-155 09 00 eller kundtjanst@firesafe.se

 

 

Brandvarnare

 

Vad ska du göra om din brandvarnare ljuder?

När brandvarnaren upptäcker rök och börjar larma kommer den pulserande signalen att fortsätta tills dess att luften är ren igen. Om det brinner ska du utrymma och se till att alla boende är närvarande och har utrymt. Ring 112 för hjälp. Gå inte tillbaka in förrän räddningstjänsten tillåter det.

 

Var i hemmet bör jag placera min brandvarnare?

Brandvarnare bör monteras i eller i närheten av sovrum och vardagsrum antingen i innertaket eller på väggen. Takmontering är normalt att föredra då det gör att brandvarnaren kan monteras mitt i rummet. Om väggmontering används är det bäst att använda en innervägg för att undvika termiska luftströmmar längs varma eller kalla väggar.

 

Varför piper eller kvittrar min brandvarnare?

Batteriet kan sitta löst eller vara felaktigt monterat. Kontrollera att ett batteri av den rekommenderade typen sitter ordentligt monterat.

Brandvarnarens avkänningskammare kan vara smutsig. Damm och insekter kan ha samlats i brandvarnarens avkänningskammare. Om damm har samlats i avkänningskammaren kan det få enheten att kvittra. Det är bra att alltid rengöra brandvarnaren med en dammsugare varje gång du byter batteriet.

Brandvarnarens batteri kan vara dåligt. Byt batteriet.

Brandvarnaren kan ha uppnått sin livslängd och bör bytas ut.

 

Kommer extrema temperaturer att påverka min brandvarnare?

Våra brandvarnare kolmonoxid- och kombinationslarm har testats för och fungerar mellan 44 ºC - 378 ºC. Rimlig exponering för temperaturer i detta område kommer inte att orsaka några permanenta skador. Vi rekommenderar inte att brandvarnaren används utanför detta temperaturområde.

 

Min brandvarnare falsklarmar

Brandvarnare kan aktiveras av ånga och dammansamlingar. Vid monteringen bör du se till så att inte damm från borrhålen hamnar i brandvarnaren. Montera inte enheten i närheten av ångkällor. Montera inte enheten i en dammig miljö.

 

Varför larmar min brandvarnare ibland när det är kallt?

Din brandvarnare kan ljuda när det är väldigt kallt ute eller om en dörr i närheten av ett uppvärmt utrymme öppnas som t.ex. i en hall. Detta beror på kondens (vattenånga) i avkänningskammaren. Givaren är en partikelavkännande enhet så när vatten kondenseras känner givaren av detta och larmar.

 

Cigarettrök (som blåses in i brandvarnaren) aktiverar inte larmet - är det trasigt?

Det går inte riktigt att dra den slutsatsen. Det finns många kända faktorer såsom rökens täthet varaktighet och ventilationen i rummet.

 

Trots mängder av synlig rök larmar inte min brandvarnare - är den trasig?

Brandvarnare godkänns av en oberoende part. Det finns många kända faktorer såsom rökens täthet varaktighet och ventilationen etc. vilket medför att brandvarnaren kan verka vara trasig.

Placeringen är också viktig. Rummet kan vara rökigt men röken kanske inte har stigit tillräckligt för att ha nått brandvarnaren.

 

Hur kan jag avgöra om min brandvarnare fungerar?

Brandvarnaren ska fungera så snart nya batterier har monterats. Testförfarande: Testa brandvarnaren genom att trycka in test-/larmtystningsknappen på höljet under minst fem sekunder. Larmet ska nu höras om de elektroniska kretsarna signalhornet och batteriet fungerar. Du får ALDRIG använda öppen eld för att testa larmet eftersom du kan skada larmet eller antända lättantändliga material i närheten och starta en brand. Testa brandvarnaren varje månad så att du vet att den fungerar. Oregelbundet eller svagt ljud från brandvarnaren kan tyda på att det har uppstått ett fel i brandvarnaren och att den ska återsändas för service (se din garanti).

 

 

Hur många brandvarnare kan jag ha i mitt hem?

Tillverkaren rekommenderar minst en brandvarnare per våningsplan eller 60m2 samt en per sovrum eller sovutrymme så i ett normalt hem med två våningar och tre sovrum rekommenderar vi minst fem fungerande brandvarnare. Brandvarnarna kan vara känsliga för matos och värme från kök och ånga från badrum. Överväg att montera brandvarnaren en bit bort från dessa rum för att undvika falsklarm

 

 

Hur ofta ska jag byta min brandvarnare?

 

Tillverkaren rekommenderar att dina brandvarare byts ut vart 5/10 år och kolmonoxidlarm vart 7/10 år. Om du inte vet hur gammal din brandvarnare är kan du titta efter tillverkarens datumkod på baksidan av brandvarnaren och helt enkelt byta ut dem för att undvika alla risker.

 

Hur återvinner jag min gamla brandvarnare?

Du ska inte kasta din brandvarnare med dina vanliga hushållssopor. De ska återvinnas i enlighet med WEEE-bestämmelserna. Vanligen innebär det att du kan lämna in den på din lokala återvinningscentral tillsammans med annan elektronisk utrustning.

 

Testknappen på min brandvarnare verkar inte fungera.

Kontrollera att du håller den intryckt i minst 2-3 sekunder varpå brandvarnaren ska larma. Om detta inte sker är den trasig och måste bytas ut

 

Vilken typ av ersättningsbatteri bör jag köpa till min brandvarnare?

Vi rekommenderar att du alltid tittar på produktetiketten på baksidan av din brandvarnare eller läser användarhandboken för att identifiera vilken typ märke och batterimodell som rekommenderas för din specifika brandvarnare. Brandvarnare behöver färska och kraftfulla batterier och ibland kan batterier av okända märken eller batterier som har legat på hyllan under flera år inte ha tillräckligt mycket kraft och göra att din brandvarnare visar låg batterinivå.

 

 

 

 

 

Brandsläckare

 

Hur ska jag använda min brandsläckare?

Det är viktigt att lära sig förfarandet före en potentiell nödsituation.

Instruktionerna står på brandsläckaren och bör läsas. Som allmänt råd bör man dock stå ca. 15-2 meter från elden och följa följande anvisningar:

 

- Dra ur sprinten och håll brandsläckaren med munstycket riktat från dig.

- Sikta på eldens nederdel.

Tryck sakta in handtaget och jämnt för att fördela släckmedlet. När släckmedlet träffar elden kan den flamma upp en kort stund. Detta är förväntat.

- Svep med munstycket från sida till sida och rör dig försiktigt fram mot elden. Håll brandsläckaren riktad mot elden.

 

 

Hur vet jag om min brandsläckare fortfarande är säker att använda?

Om nålen på din brandsläckares tryckmätare är inom det gröna eller fyllda området och tillverkningsdatumet är under tio år så är din brandsläckare fortfarande säker att använda.

 

Är min brandsläckare säker att använda på elektronisk utrustning?

Kontrollera din brandsläckares etikett men de flesta pulversläckare är säkra att använda på elektronisk utrustning men observera att de kan orsaka permanenta skador på den elektriska apparaten som t.ex. datorer mikrovågsugnar etc.

Kontakta Firesafe för ytterligare information.

 

Vilken temperatur kan jag förvara min brandsläckare vid?

Pulversläckare kan förvaras i temperaturer mellan -30 ºC till + 60 ºC. Har du en annan modell bör du titta i din bruksanvisning efter denna information.

 

Jag har svårt att fästa väggfästet till min brandsläckare

Väggfästet har särskilt utvecklats för enkel och snabb användning. Men om du har problem med den bör du kontakta Firesafe Kidde för support 010-155 09 00.

 

Hur städar jag upp brandsläckarens pulver?

Stora mängder pulver kan sopas upp och för de mindre mängderna kvarvarande pulver kan en dammsugare användas.

 

Hur kan jag hitta min brandsläckares tillverkningsdatum?

Tillverkningsdatum finns instansat på cylinderns överdel (MM-ÅÅÅÅ).

 

Kan min brandsläckare återvinnas?

Brandsläckare har specifika krav på hur de får återvinnas. I många fall kan du lämna enheten på din lokala återvinningsstation där den kommer att omhändertas och destrueras på ett säkert sätt.

 

Vilken typ av pulver används i min brandsläckare?

Kiddes pulverbrandsläckare innehåller s.k. ABC pulver som bl.a. innehåller det kemiska ämnet monoammoniumfosfat vilket inte är giftigt och som förhindrar brandens kemiska reaktion och återantändning vid bränder.

 

Vad ska jag göra om någon av en olyckshändelse får pulvret i ögonen?

Skölj omedelbart ögonen med kallt vatten i 15 minuter. Om irritationen kvarstår bör du söka läkare. Får ej förtäras.

 

Vad betyder ABC-klassningen på min brandsläckare?

Det finns olika typer av bränder och enligt den gemensamma europeiska standarden/normen (SS-EN3) så klassificeras bränderna med bokstäver enligt nedan. En ABC-brandsläckare kan alltså släcka flera olika bränder och är därför lämplig för de typer av bränder som normalt inträffar i hem eller fordon.

 

A = trä papper och textilier

B = bensin olja och färg

C = lättantändliga gaser

D = Metaller litium och aluminium

F = Matolja matfett

 

Vad betyder sifforna som står innan ABC-klassningen på min brandsläckare t.ex. 43A 233B?

Siffran är ett mått på släckarens effektivitet och hur stora bränder den kan släcka vilket härleder från hur en släckare testas för att uppfylla kraven i standarden SS-EN3.

 

Kan jag använda en pulversläckare på en eld i min fritös/stekpanna med olja?

Nej för den här typen av brand ska en en brandfilt eller s.k. fettsläckare (brandklass F) som innehåller ett speciellt släckmedel som är effektivt mot bränder användas.

 

 

Räddningsstegar

 

Kan jag använda min Kidde räddningsstege för att öva innan en nödsituation uppstår?

Du kan inte använda din Kidde räddningsstege för att öva på utrymning. Stegen är förpackad på ett sådant sätt att när den en gång har fällts ut så får den inte återanvändas.

 

VIKTIGT! Kidde räddningstege är endast konstruerad för engångsbruk och bör enbart användas i händelse av en brand i hemmet. Återvinn den efter en användning. Återanvändning av den här produkten kan resultera i svåra skador och dödsfall.

Anledningen till att stegen är till för engångsbruk är att den har monterats noggrant för att fällas ut på rätt sätt när den behövs. Om du drar i frigöringssnöret för att fälla ut stegen för att öva inför en eventuell brand finns det inte något sätt att fälla tillbaka stegen på samma sätt som den låg när den köptes. Stegen kan trassla sig och i händelse av en nödsituation kanske den inte fälls ut ordentligt vilket skulle innebära att den tid det tar att trassla upp den i en nödsituation kan bli för lång och skapa risk för skador och/eller dödsfall.

Vid en brand handlar det om sekunder och stegen måste fällas ut korrekt för att ge möjlighet till utrymning. Vi rekommenderar starkt att du övar på att montera stegen för att fällas ut i enlighet med instruktionerna men att du vid övningarna INTE DRAR I FRIGÖRINGSSNÖRET FÖR ATT FÄLLA UT STEGEN.

 

Kan min Kidde räddningsstege användas i alla typer av fönster?

Kiddes räddningsstegar passar inte i alla fönster och har specifika mått. Innan du köper en räddningsstege rekommenderar vi starkt att du mäter den invändiga bredden på ditt fönster. Kontrollera följande minimimått: Minimimåttet för användning av räddningsstegen i ett utrymningsfönster är 41 centimeter. Den maximala tjockleken eller djupet på utrymningsfönstret är 28 centimeter.

 

 

Brandfiltar

 

Vad ska man ha brandfiltar till?

Brandfiltar är framtagen för tidigt kunna kväva en begynnande brand. T.ex. köksrelaterade bränder som torrkokning eller brand i fritöser/stekpannor med matolja.

 

Kan en brandfilt användas för att svepa in en person vars kläder brinner?

Ja om brandfilten sveps tätt om kroppen så tar den bort syre vilket medför att elden släcks.

 

Kan jag återanvända min brandfilt?

Nej de är endast avsedda för engångsbruk.